Tibet
7 ngày ở Tây Tạng. 5/2013
26 photos · 74 views