Nagai city (Yamagata)
took them in Nagai
87 photos · 147 views