Fairfield Tomato Festival (Aug 2010)
Photos taken at the Fairfield Tomato Festival on August 15, 2010.

More information:

www.fairfieldtomatofestival.com

www.facebook.com/pages/Fairfield-Tomato-Festival/11724664...
41 photos · 511 views