new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Image from page 206 of "De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen : waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek | by Internet Archive Book Images
Back to photostream

Image from page 206 of "De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen : waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek

Identifier: grooteschouburgh02houb

Title: De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen : waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander ...

Year: 1753 (1750s)

Authors: Houbraken, Arnold, 1660-1719 Mander, Carel van, 1548-1606. Schilderboek

Subjects: Painters Artists

Publisher: In 's Gravenhage : by J. Swart, C. Boucquet, en M. Gaillard

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Getty Research Institute

 

 

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

 

 

Text Appearing Before Image:

aangevjlt:dog 100 dat het meer naar een prtntverbeeldirig , als Medal-jeverbeelding gclykt; pm dat men e;- ie] f doorzitten op ver-beeld ziet, tegens den aart der Medaljen , d;eby wyzc vaflopkoming niet by infehieting hun bciïempekng doen zien.Die Keizerlyke Muntftukken welke men in t Mvmtkabinetvan den Heer Schynvoe^ zi er, hebben veel gelykenis naar diewelk wy yertóónéh: en de Franfen hebben t thans ookveel nader aan de regte verbeelding gebragt als voor-heen, maar niemar.t die de zelve verlvu h.,-n [fc metvoordagt ook niet) als zy moeten \erbeeld worden : maai\\ i .- in de regte verbeelding bdlaat, en war wy/c vanbehandeling dur omtrent moet gebruikt werden blyft 0n-gezeit, tot my de gelegentheid voorkomt van het beftiervan een groot werk, wanneer ik klaar zal kennen beto-gen , dat niemant op het geene tot de regte verbeeldingeder Medaljes behoort waargenomen te werden, ooit ge-dagt heeft. Een Vcgelur (zeit Gratiaan) werpt geen weer zaad, dannoodig is om zyncn Vogel te vangen.

 

Text Appearing After Image:

Schilders en Schilderessen. 183 van Socrates, en op den benedegront voor deNis het marmere Borftbeeld van Diogenes, zooals het onder andere oudheden te Rome in t Va*tikaan gezien word. Wy hebben een badendenHond (het finnebeeld van zyn bytenden aart; waar-om hy ook met den bynaam van Cynicus Hondfchenbekent is) daar nevens aan verbeeld, eneindelykdoen zig de gemunte Beelteniiïen van Cleopa-TRAenM. Antoniüs onder aan zien. Menigerhande opmerkelyke gevallen leveren onsdefchryvers van Philippus, en Alexanders levens-bedryven, die een Konftfchilder ftoffe geven totverbeeldingen: t zy dat hy den Waereldvorft voorde tent van Darius doet verfchynen, of daar hyDiogenes aandoet in zyn ton op de markt vanAthenen. Om dit laatfte, dat dikwerf verbeeldword, hebben wy ook het Borftbeeld van dienFilofoof in dit tafereel ingelaft. Luit het een Konftfchilder, de laakbare ontmoe-ting die Socrates van zyn booze Xantippe met *lydzaamheid verdroeg, te verbeelden, men doe hembuiten gemoetsdrift, terwyl h

 

 

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

505 views
0 faves
0 comments