2018.10.26 Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο & Δοξολογία
Στὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, ὁ μήνας Ὀκτώβριος εἶναι ἀφιερωμένος στὸν ἅγιο ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τὸν Μυροβλήτη καὶ λαμπρῶς ἑορτάζεται ἡ μνήμη του μὲ πλῆθος ἐκδηλώσεων ἔχοντας ὡς ἐπίκεντρο τὸν περικαλλῆ ἱερὸ προσκυνηματικὸ Ναό του.
Πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν κλῆρος καὶ λαὸς ὑπεδέχθησαν ἐκ τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας «τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν» καὶ τεμάχιο τιμίου Ξύλου ἐκ τοῦ πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Τὴν παραμονή, Πέμπτη 25η Ὀκτωβρίου ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουρ¬γοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μηλου καὶ Μυκόνου κ. Δωροθέου, μὲ τὴ συμμετοχὴ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε σύμφωνα μὲ ἀρχαία παράδοση ποὺ θέλει τὸν Πολιούχο νὰ συνεορτάζει στὸν ἱερὸ Ναό του μετὰ τῆς Θεοτόκου, πάνδημος λιτάνευση στοὺς δρόμους τῆς πόλεως τῶν ἱερῶν καὶ χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος αὐτοῦ, μετὰ τῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας «τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν» καὶ τῆς εἰκόνος τῶν ἁγίων θεοστέπτων Βασι¬λέων καὶ ἱσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ἡ ὁποία φέρει ἐγκι¬βωτισμένο τεμάχιο ἐκ τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας.
Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας στὸν ὑπερεπληρωμένο ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ Λαό, ἱερὸ Ναό, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο Λόγο. Ἀναφερθεὶς διεξοδικῶς καὶ ἐκτενῶς στὸν βίο τοῦ Μεγαλομάρτυρος, ὑπογράμμισε τοὺς σημαντικότερους σταθμοὺς ἔως τὸ «Χριστομίμητο» μαρτύριό του.
Κατέδειξε τὴν μεγάλη ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας, περὶ τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου, τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου, ποὺ δὲν ἔχει δόξα αὐτόφωτη, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔνωσή του μὲ τὸν Θεὸ πράγματι γίνεται κατὰ χάριν Θεός.
Τόνισε τὸν ἀδιάρρηκτο καὶ στενότατο σύνδεσμο τοῦ ἁγίου Δημητρίου μὲ τὴν πόλη του, τὴν ὁποία καὶ ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψε καὶ κάλεσε τοὺς πιστοὺς ἀντιστοίχως ὡς γενναίοι ἀγωνιστὲς τοῦ Χριστοῦ, νὰ γίνουν μιμητὲς τοῦ ἁγίου, ἔχοντες αὐτὸν ὡς σύμμαχο, μαζὺ μὲ τὴν Κυρία Θεοτόκο.
Σήμερα δε, Παρασκευὴ 26η Ὀκτωβρίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἡμέρα ποὺ γιὰ τὴν πόλη μας ἔχει ἀναστάσιμο χαρακτήρα λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου καὶ τῶν ἐλευθερίων της, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑορτίου Ὄρθρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου ἐκ τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ τὸ πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.
Πληθὺς Ἀρχιερέων, ἐτίμησαν διὰ τῆς Σεπτῆς αὐτῶν παρουσίας στὸν περίκλυστον Ναὸν τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συμμετοχῆς τους στὶς λατρευτικές ἐκδηλώσεις, τὴν μνήμην τοῦ Μυροβλύτου Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης: ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος Ἀνθίμου καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολίται, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καὶ Μυ¬κόνου κ. Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνῶν καὶ Νευροκο¬πίου κ. Ἱερόθεος, Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Σισανίου καὶ Σια¬τίστης κ. Παῦλος, Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρος, Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. Ἰωάννης, Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Λύδ¬δης κ. Δημήτριος, Ἱερισσοῦ, ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσό¬στομος, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανος καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος καὶ Ἀμορίου κ. Νικηφόρος.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἡ Ὑφυπουργὸς Μακεδονίας - Θράκης κ. Αἰκατερίνη Νοτοπούλου, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
91 photos · 6,757 views