2017.04.11 Η Ακολουθία του Νυμφίου (Μ. Τρίτη Εσπέρας)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871.-
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 12.04.2017.-

H ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Μέσα σὲ κλῖμα βαθείας κατανύξεως χθὲς τὸ βράδυ τῆς Μεγά-λης Τρίτης 11 Ἀπριλίου τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν ἱερὸ καθεδρικὸ καὶ προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσ-σαλονίκης, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἱερέων καὶ διακό-νων καὶ πλήθους πιστῶν.
Ὁ κ. Ἄνθιμος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὸ μεγάλο θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἰδιαιτέρως στὸ θαυμάσιο δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων, τὸ γνωστὸ ὡς τροπάριο τῆς «Κασσιανῆς». Οἱ βυζαντινοὶ χοροὶ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ἄρχοντος πρωτοψάλτου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Χα-ριλάου Ταλιαδώρου ἔψαλαν μὲ μοναδικὸ καλλιτεχνικὸ καὶ βυζαν-τινὸ ὕφος ὅλους τοὺς ὕμνους τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
77 photos · 744 views