Priesthood Ordination Mass - Santa Fe - New Mexico
The Ordination Mass at Arcchdiocese Santa Fe
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Tổng Giáo Phận Santa Fe - New Mexico - USA
Các Tân Linh Mục:
Valentine Âu Ngọc Phủ
Michael Giarcia ( Mike Garcia)
Joseph Nguyễn Văn Tạo
Edgar Sanchez
Benoit Vũ Văn Triệu
William Woytavich
Rob Yaksich (Rob Yaksich)
76 photos · 112 views