• ©

On the Japanese Bridge

Newer Older

• Camera: Nikon FM
• Film: Fuji Superia 100
Popular interesting | Blog | Tumblr

xuanthanh_arc, Hằng Hằng Vio ®, and 4 other people added this photo to their favorites.

 1. Thanh vespa 25 months ago | reply

  fuji sao màu lại như này hả a?

 2. Khánh Hmoong 25 months ago | reply

  Thanks.
  Buồn lắm e, a chụp film outdate, đã vậy hôm ở Đà Nẵng đem ra tiệm tráng/scan trúng thuốc dỏm... Cùng loại film này mà a làm ở NT ra màu khác hẳn, màu như vầy là a đã scan lại ở NT rồi đó, chứ mấy tấm a đã scan ở ĐN e xem còn ghê hơn :(

 3. ExZacT 25 months ago | reply

  This one's really nice, love the colours

 4. Josh_Wolf 25 months ago | reply

  yeah this is great, composition is lovely
  --
  Seen in your Amy Chu @ Hội An set. ( ?² )

 5. steve_thorley 25 months ago | reply

  awesome bridge composition and exposure are spot on

 6. cathimc 23 months ago | reply

  Oh I Love this! Beautifully aged. Lovely color.

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts