3d pan white

Nha Địa dư Quốc gia, Đà Lạt năm 1948, nay là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt

Dalat Map Enterprise, 1948

 

Popular interesting | Blog | Tumblr

Vietnam - Looking into the Past

7,677 views
15 faves
3 comments
Taken on November 11, 2011