Rektor Curt Rice
Bildene kan fritt brukes i redaksjonell sammenheng. Fotograf og OsloMet – storbyuniversitetet må krediteres. Øvrig bruk utenfor OsloMet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@oslomet.no .

You are free to use the pictures for editorial purposes. However, the photographer and Oslo Metropolitan University must be credited. Commercial or other use must be clarified with the Department of Public Relations and Communication, foto@oslomet.no.
48 photos · 636 views