Dathlu trichanmlwyddiant geni Howell Harris
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig yng Ngholeg Trefeca ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf i ddathlu trichanmlwyddiant geni Howell Harris ac agor arddangosfa newydd o greiriau'r Cyfundeb. Paratowyd yn helaeth ar gyfer yr achlysur a chynhaliwyd y dathliadau mewn pabell ar y lawnt. Yn dilyn gair o groeso gan y Parchg Neil Kirkham, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, arweiniwyd mewn gweddi gan y Parchg Trefor Lewis, cyn i'r Parchg J.E. Wynne Davies draddodi darlith gryno ond cynhwysfawr ar Harris a'i gyfraniad i Ddiwygiad Efengylaidd y ddeunawfed ganrif. Pwysleisiodd fod i'r profiad o dröedigaeth le canolog ym mywyd yr Eglwys o hyd, fod angen pobl heddiw â chanddynt yr un ymlyniad i rannu eu ffydd ac efengylu, ac na ddylem golli golwg ychwaith ar le canolog cymundeb ac addoliad yn ein bywyd crefyddol.
5 photos · 55 views