12:05:13 Capel y Groes
Ar fore Sul, Mai 12ed, bu dau achos dathu yng Nghapel y Groes, Penygroes.
Y dathliad cyntaf oedd cyfarch Miss Dilys O Brien Owen, a fu yn flaenor yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru ers 70 mlynedd. Fe’i codwyd yn flaenor yn Ellesmere Port yn 1943, yng nghanol yr Ail Ryfel Byd.
Yr ail destun dathlu oedd degmlwyddiant addoldy pwrpasol Capel y Groes. Ffurfiwyd yr achos hwn trwy uniad achosion Bethel a Saron yn y pentref yn 2001 a bu’r aelodau yn addoli yn yr adeilad newydd ers Ebrill 7ed 2003.
5 photos · 112 views