05:05:13 Aelodau Newydd Horeb Rhostryfan
Eglwys Horeb, Rhostryfan
Bore Sul, 5ed Mai, llawenydd oedd derbyn Sara, Ifan a Megan Griffiths, Cefn Coch, Llanwnda yn gyflawn aelodau, gan ein gweinidog Y Parchedig Deian Evans. Cymerwyd rhan arweiniol gan yr ieuenctid a neges amserol a phwrpasol gan y gweinidog. Roedd cynulleidfa anrhydeddus yn bresennol .
Yn y gyfres o luniau gweler Sara, Megan ac Ifan ac hefyd Carys a John Griffiths a'r mab ieuengaf, Morgan, ynghyd a'r gweinidog.
5 photos · 68 views