Paned a Sgwrs 26/10/2012
Capel y Groes
Yn ystod y sesiwn Paned a Sgwrs yn y capel bore ma cyflwynwyd siec am £340.00 i Mrs Elizabeth Parry tuag at Ymchwil Canser.
Casglwyd yr arian yn ystod y flwyddyn ym moreau Paned a sgwrs.

Yn ogystal daeth rhai o blant ieuengaf Ysgol Bro Lleu draw i gael gwasanaeth Diolchgarwch byr, gyda
Deian Evans, ein gweinidog yn annerch y plant.
5 photos · 125 views