23:10:12 Ordeinio blaenoriaiad newydd
Nos Fawrth 23 Hydref yn yr Henaduriaeth a gynhaliwyd yng nghapel Berea Newydd, Bangor ordeiniwyd 14 o flaenoriaid newydd o bedair o eglwysi’r Henaduriaeth sef Ebeneser, Clynnog; Horeb, Rhostryfan; Berea Newydd, Bangor ac Eglwys Unedig Bethesda.
4 photos · 297 views