29:09:12 Taith Gerdded Capel y Groes
TAITH GERDDED APEL GWATEMALA
Ddydd Sadwrn, Medi 29, roedd aelodau Capel y Groes, Pen-y-groes, yn falch o weld haul ac awyr las, wrth iddyn nhw gychwyn ar daith gerdded bum milltir er mwyn codi arian i Apel Gwatemala, Eglwys Bresbyteraidd Cymru.
12 photos · 325 views