27:09:12 Ymgynghoriad
Yr wythnos diwethaf (24-27 Medi) cynhaliwyd ymgynghoriad yn Elspeet yn yr Iseldiroedd gan Adran Ewrop y Cyngor Cenhadu Byd-eang (CWM) i drafod beth yw bod yn eglwys genhadol (mission-shaped Church) heddiw. Cynrychiolwyd y Cyfundeb yno gan y Parchg Dafydd Andrew Jones, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, ynghyd â Llinos Mai Morris, Jim Clarke ac Elwyn Richards. Ymysg y siaradwyr yr oedd gweinidogion a oedd wrth y gwaith o sefydlu gweithgarwch Cristnogol newydd, arbenigwyr mewn cenhadaeth a hyfforddiant ac arbenigwyr mewn meithrin arweinyddiaeth eglwysig. Yn y trafodaethau cafwyd pwyslais ar ysbrydoledd a gweddi, yr angen i feithrin gweledigaeth genhadol yn lleol, a’r rheidrwydd i gyd-weithio a gwrando er mwyn cyrraedd y nod.
3 photos · 224 views