Bws Cyfiawnder Treth Cymorth Cristnogol 26:09:12
Bore Mercher 26 Medi cyrhaeddodd’ Bws Cyfiawnder Treth Cymorth Cristnogol’ ddinas Bangor. Amcangyfrifir bod arfer rhai cwmniau mawr o osgoi talu trethi yn costio $160bn yn flynyddol wledydd tlotaf y byd. Golyga hynny eu bod yn colli tua un a hanner gwaith yr hyn y meant yn ei dderbyn mewn cymorth rhyngwladol. Ar y bws yr oedd Ricardo Quezeda o Guatemala yn sôn am effaith ddinistriol osgoi treth ar wledydd tlotaf y byd, a chafwyd darlun byw o effeithiau difaol hynny ym Mhrydain gan un o gyfeillion Church Action on Poverty. Da oedd gweld Hywel Williams AS ac amryw o aelodau’r Henaduriaeth ymysg y gwrandawyr.
6 photos · 201 views