Photo / Exif

Trân trọng nhiệt liệt cám ơn các anh iu, em iu, chị iu đã, đang và sắp chúc mừng sinh nhật tui . Yêu mọi người gê, chỉ muốn nói 1 câu là : Quà của tao đâu ??? WTF

What is Exif data?

Exif data is a record of the settings a camera used to take a photo or video. This information is embedded into the files the camera saves, and we read and display it here.

Dates

Taken on July 14, 2012 at 10.50PM PDT
Posted to Flickr July 14, 2012 at 10.50PM PDT

Exif data

X-Resolution 1
Y-Resolution 1