Føretaksleiinga
Helsen Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ein flat leiarstruktur. I alt 31 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

Foto til fri bruk for media. Kreditterast: Katrine Sunde. Haukeland universitetssjukehus
104 photos · 2,337 views
1