Last Call for Iraq
Amerikaanse soldaten doden de tijd op de internationale luchthaven van Atlanta, voor ze naar Irak vertrekken. Ze nemen afscheid van hun familie, bellen hun krediet op naar het thuisfront, of vluchten in computerspelletjes. De luchthaven gonst van de bedrijvigheid maar voor de militairen staat de tijd even stil.

Tien jaar na de aanslagen van 9/11 zijn de Amerikaanse troepen nog steeds verwikkeld in de War on terror. Sinds maart 2003, het begin van de inval in Irak, verloren 4.474 Amerikaanse soldaten het leven.

De Verenigde Staten heeft nog 50.000 manschappen in het land zitten. President Obama kondigde de terugtrekking van de Amerikaanse troepen eerder aan tegen eind 2011. Het ziet er niet naar uit dat hij die deadline haalt.

30/08/11 • Foto’s Sam Verhaert

_

Last call for Iraq

American soldiers are killing time at Atlanta International Airport, before they leave to Iraq. They say goodbye to their families, call the home front, or loose themselves in computer games. The airport is buzzing with activity, but for the military men, time stand still for a while.

Ten years after the 9/11 attacks, U.S. troops are still engaged in the War on Terror. Since March 2003, the start of the invasion in Iraq, 4,474 American soldiers died.

The United States has 50,000 troops in the country. President Obama announced the withdrawal of U.S. troops before the end of 2011. It does not look like he will meet that deadline.

30/08/11 • Pictures by Sam Verhaert
15 photos · 137 views