new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Salamis Spor Alanı (Salamis Gymnasium) - Kuzey Kıbrıs (North Cyprus) | by guraydere
Back to photostream

Salamis Spor Alanı (Salamis Gymnasium) - Kuzey Kıbrıs (North Cyprus)

www.tourism.trnc.net sitesinden alıntı

 

Şehir Bronz Çağı sonlarında başlayan göçler sırasında, Anadolu'dan gelen kavimler ve bunlara Yunanistan'dan gelerek Kilikya'da katılan Akalar tarafından kurulmuştur . Truva kahramanlarından ve Salamis adası kralı Telamon'un oğlu Tefkros . şehrin kurucusu olarak bilinmektedir. M.Ö. 707 yılında gerçekleşen Asur hakimiyetinden sonra M.Ö. 560 yılında bastırılan sikkelerden, Salamis kralı Evelthon'un adanın idaresini ele geçirdiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 499 yılında Atinalı Kimon'un Kıbrıs'taki Pers hakimiyetine son vermek için düzenlediği sefer başarısızlıkla son bulmuş ve Kimon'un ölümü üzerine Atinalılar, Kıbrıs'ı alma girişiminden vazgeçmişlerdir. Bundan sonra Fenikeli idareciler başa geçer, fakat ticaret ve diğer konularda gerileme başlar. M.Ö. 411 yılında Tefkros ailesinin üyelerinden Evagoras, Salamis krallığını ele geçirir. Tüm adayı hakimiyeti altına almak isteyince Salamis şehri Persler tarafından kuşatılır ve Evagoras Pers Krallığına vergi ödemek zorunda bırakılır. Bu durum İskender devrine dek sürer. İskender döneminde Salamis kralı olan Pyntagoras, İskender'e askeri yardımlarda bulunduğundan kendisine Tamusus şehri verilerek ödüllendirilir. İskender'in ölümü sonrasında Salamis sürekli el değiştirir. M.Ö. 294 yılında zor şartlar altında Kıbrıs'ı alan Ptoleme Krallığı idaresi sırasında ada huzura kavuşur ve bu tarihten itibaren Salamis baş şehir olma niteliğini kazanır. Kentin bu parlak dönemi Roma egemenliği süresince de devam eder. Günümüzdeki kalıntıların çoğu Roma dönemine aittir. Roma idaresi altında şehrin bir halk meclisi, bir senato ve ihtiyar meclisi bulunmaktadır. M.S. 76 ve 77 yıllarındaki depremler ve M.S.116 yılındaki Yahudi isyanları ile şehir epeyce tahrip olur. Daha sonra ada Antakya vilayetine bağlanır ve Salamis limanı, Suriye gemilerince ilk uğrak limanı olduğundan, şehirde bir ferahlama görülür. M.S. 232 ve 342 yıllarındaki depremler yazık ki şehre yine büyük zararlar verir. Bundan sonra Bizans İmparatoru Konstantinus şehri küçük bir planda inşa ettirerek, Konstantinus adını verir. Şehir Kıbrıs'ın baş şehri olarak Baf'ın yerini alır. Daha sonra şehir M.S. 647 yılındaki Arap akınları ve yer sarsıntıları nedeniyle terkedilerek, bugünkü Mağusa şehrini oluşturan bölgeye halk göç etmek durumunda kalır.

 

GİMNAZİUM: (Spor Alanı)

Güney girişindeki döşeme üzerindeki yazıttan anlaşıldığı üzere, şehrin kuzeyinde şimdiki Roma Gimnaziumunun bulunduğu yerde Helenistik devre tarihlenen bir Gimnazium mevcuttur. Doğu revağında da burasının bir zamanlar bahçe olarak kullanıldığını gösteren bir yazıt bulunmaktadır. Yer sarsıntıları sonucu yıkımlar olması nedeniyle Gimnazium Augustus döneminde tamir ettirilmiş ve bir de doğu revağı eklenmiştir. Dört tarafı kronit başlıklı sütunlu revaklarla çevrili alanın kuzey ve güney uçlarına ilave edilen birer yüzme havuzunun etrafında heykeller yer almaktadır. Günümüzde kuzey yüzme havuzunun etrafında bulunan heykeller M.S 2. yy'a aittir. M.S. 332 ve 342 yıllarındaki depremlerle yeniden yıkılan Gimnazium, Erken Bizans devrinde Konstatinus tarafından Salamis hamamları olarak yeniden inşa edilir.

 

from www.tourism.trnc.net/

 

The city of Salamis was founded during the migrations that started towards the end of the Bronze Age by the tribes that came from Anatolia, and Akas who came from Greece and joined them in Kilikya.

The founder of the city is Tefkros, the son of Telamon who was a Trojan hero and the king of Salamis island. After the Assyrian domination in 707 B.C., it is understood from the coins minted in 560 B.C. that the Salamis king Evelthon gained sovereignty over Cyprus. The attempt by Kimon of Athens in 499 B. C. to put an end to Persian dominance of the island failed and upon the death of Kimon, the Athenians gave up on their plans to capture the island.

 

Following this, the Phoenicians govern the island but a recession in trade and other fields starts. In 411 B.C. Evagoras, a descendant of Tefkros, seizes power in Salamis. When he attempts to take over the whole of Cyprus, the Persians lay siege to Salamis and force him to pay taxes to the Persian Kingdom.

 

This state of affairs continues until the Iskender period. When Pyntagoras, the king of Salamis in this period, provides military aid to Iskender he gets rewarded by being given the city of Tamusus.

After Iskender's death, Salamis keeps falling into different hands all the time. Following the invasion of Cyprus by the Ptolemes under difficult conditions in 294 B.C., the islanders enjoy a period of calm and Salamis becomes the capital of the island. The prosperous conditions of the city continue during the Roman period as well. The present ruins mostly belong to the Roman period. Under Roman rule, the city has a publicassembly, a senate, and a council of elders. The city suffers a lot of destruction because of earthquakes in 76 and 77 A.D. and during the Jewish riots in 116 A.D.. The city is then annexed to the Antioch province and since the harbour of Salamis becomes the first stop of Syrian ships, a period of prosperity starts.

The earthquakes of 232 and 342 A.D., however, cause great destruction to the city once again. The Byzantine emperor Konstantinus rebuilds the city on a smaller scale and names it after himself.

 

The city replaces Paphos as the capital of Cyprus. The people of Salamis abandon the city in 647 A.D. because of the raids of Arabs and earhquakes and settle in the area now known as Famagusta. Architectural Remains The city-walls and the harbours In addition to the walls to the West, North and South of the city, a second wall has been discovered surrounding the inner city. These walls are thought to have been built in the 7th century A.D. for protection against the Arab raids. To the South-east of the city lies the oldest harbour of Salamis. The North and South of this harbour was protected by man-made breakwaters. The second harbour used in the late Roman period, on the other hand is to the North of the city. Apart from these two, a third harbour used by Demetius is also mentioned in some sources.

 

Gymnasium

According to the inscription on the floor of the Southern entrance, there used to be a gymnasium dating back to the Hellenistic period on the very spot where the present Roman gymnasium is situated. It is stated on an inscription on the East pavilion, on the other hand, that this place was once used as a garden. The gymnasium was restored in the Augustus period and an Eastern pavilion added as some parts had been damaged after earthquakes. There are pavilions on all four sides with columns of kronit, two swimming pools on the Northern and Southern ends with statues around them. The present statues around the swimming pool to the North date from the 2nd century A.D.. The gymnasium was destroyed in the earthquakes in 332 and 342 A. D. and was later reconstructed by Constantinus as the Salamis baths.

5,471 views
3 faves
10 comments
Taken on April 23, 2007