Hakkuut Suomussalmen Malahviassa 2012
Suomussalmen Malahviassa hakattiin lokakuussa 2012 valtionmetsiä, jotka olisivat ympäristöviranomaisten selvitysten mukaan olleet vanhojen metsien ja pienvesien suojelulle erityisen arvokkaita alueita.

Valtion liikelaitos Metsähallitus avohakkasi alueella jopa omia alue-ekologisen suunnittelun ja luonnonvarasuunnittelun erityiskohteitaan, esimerkiksi ekologisia yhteyksiä, uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja maisema-alueita. Katso kuvia valtionmaiden käytännön metsätaloudesta ja vertaa niitä liikelaitos Metsähallituksen juhlapuheisiin.

Kuvat: Greenpeace/Liimatainen
10 photos · 726 views