Bộ trưởng UBDT Giàng Seo Phử thăm hỏi đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên

Trong những năm qua, khu vực Tây Nguyên nói chung và các tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình (CT) như CT 135 (giai đoạn 2), Quyết định 134, 33, 32 của Chính phủ… nên bộ mặt nông thôn miền núi đã có bước thay đổi tích cực.

 

giangseophu.net/bo-truong-ubdt-giang-seo-phu-tham-hoi-don...

909 views
0 faves
0 comments
Taken on November 11, 2011
 • Show EXIF

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context