Bộ trưởng UBDT Giàng Seo Phử thăm hỏi đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên

    Newer Older

    Trong những năm qua, khu vực Tây Nguyên nói chung và các tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình (CT) như CT 135 (giai đoạn 2), Quyết định 134, 33, 32 của Chính phủ… nên bộ mặt nông thôn miền núi đã có bước thay đổi tích cực.

    giangseophu.net/bo-truong-ubdt-giang-seo-phu-tham-hoi-don...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts