กราฟิกธรณีวิทยา
กราฟิกประกอบความรู้ศัพท์ธรณีวิทยา

ออกแบบโดย
สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล/GeoThai.net

แนวคิด
geothai.net/gneiss/?p=2742
20 photos · 502 views