Inv.nr. 792 - Richterambt Steenderen - "Prothocol van Geringe Zaaken" - Periode 1773-1803 - Fotonummers 0001-0061 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Richterambt Steenderen - "Prothocol van Geringe Zaaken" - Periode 1773-1803
NB: Dit protocol is aangelegd ingevolge caput I van het Reglement op de Manier van procedeeren in de Graafschap Zutphen van 25 November 1772. Hierin wordt voorgeschreven, hoe de rechtspraak in geringe zaken zou geschieden; behalve in de vier hoofdambten, waar de marge werd gesteld op f.100.- was die voor de andere gerichten en heerlijkheden bepaald op f. 25.- en daarbeneden. Er is in het protocol een hiaat van 1795-1802.
Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/
Archieftitel: Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 3021 - Inventarisnummer 792
Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
Website www.genealogiedomein.nl
Fotografie: Team vrijwilligers Genealogiedomein
Fotonummers 0001-0061
61 photos · 120 views