312 - Wisch (Hoogheid) - Gerichtelijke pachtrollen van de garvezaden en tienden, hooi- en naweiden van de hoogheid Wisch, perioden 1716-1717 en 1722-1723 - Fotonummers 0001-0019 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Inventarisnummer 312 - Hoogheid Wisch - Gerichtelijke pachtrollen van de garvezaden en tienden, hooi- en naweiden van de hoogheid Wisch, perioden 1716-1717 en 1722-1723,
Archieftitel: Heerlijkheid Wisch
Toegangsnummer 0443 - Inv.nr. 312
Vindplaats: Gelders Archief
Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
Website www.genealogiedomein.nl
Fotonummers: 0001-0019
Fotografie: W.J. Oving
Deze foto's zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor andere vormen van gebruik dient u contact op te nemen met het Gelders Archief - www.geldersarchief.nl
19 photos · 150 views