75 - Wisch (Hoogheid) - Tijnsboek der Hoogheid Wisch, aangelegd in 1623, bijgehouden tot 1654 - Fotonummers 0001-0077 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Inventarisnummer 75 -'Tynsbuich der hoicheit Wysch', aangelegd in 1623, bijgehouden tot 1654
(Fol. 1-67 bevatten hoofdtijnsen, van horigen en keurmedigen geëist; vervolgens enige nieuw gefolieerde bladen, houdende erftijnsen, waarvan de helft aan de graaf van Bergh toekwam.)
Archieftitel: Heerlijkheid Wisch
Toegangsnummer 0443 - Inv.nr. 75
Vindplaats: Gelders Archief
Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
Website www.genealogiedomein.nl
Fotonummers: 0001-0077
Fotografie: W.J. Oving
Deze foto's zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor andere vormen van gebruik dient u contact op te nemen met het Gelders Archief - www.geldersarchief.nl
77 photos · 401 views