62 - (Gendringen) - Lijst van goederen van Reynout van Aeswijn - Jaar 1403 - Fotonummers 0001-0025 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl
Lijst van goederen van Reynout van Aeswijn - Jaar 1403
N.B. 18 perkament bladen. Met gedeeltelijk afschrift (16de eeuw).
Archieftitel: Heerlijkheid Swanenburg - Toegangsnummer 0433 - Inv.nr. 62
Vindplaats: Gelders Archief
Informatie: Genealogie in de Achterhoek
Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
Website www.genealogiedomein.nl
Fotonummers: 0001-0025
Fotografie: W.J. Oving
Deze foto's zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor andere vormen van gebruik dient u contact op te nemen met het Gelders Archief - www.geldersarchief.nl
25 photos · 198 views