The Magnificent Seven
นักออกแบบ 7 คน มานั่งคุยกันเพื่ออัดเสียงรายการ podcast รายการ "design ไป บ่นไป"

ผู้ร่วมสนทนา
- วีร์ วีรพร (กราฟิก)
- รชพร ชูช่วย (สถาปัตย์)
- ณรงค์ โอถาวร (สถาปัตย์)
- วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ (กราฟิก)
- Kelvin Wong (กราฟิก)
- โมทนา สิทธิพิทักษ์ (ออกแบบอุตสาหกรรม)
- ปิยพงศ์ ภูมิจิตร (กราฟิก)

ภาพโดย WATCHBEN
13 photos · 621 views