RESIDÈNCIA TRES PINS
La Residència Tres Pins per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta és un equipament que ofereix 27 places residencials i un centre de dia per a 12 usuaris/es. El nou centre forma part del Pla d'Equipaments de la ciutat de Barcelona elaborat per l'Ajuntament i la Generalitat. La gestió de la residència ha estat traspassada al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, que l'ha adjudicat per concurs públic a Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

Es tracta d'un servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, però substitutori de la llar, que ofereix atenció integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta amb necessitats de suport extens.

Més informació:

www.spcsocial.org/residencia-trespins.php

Residència Tres Pins
Carrer Dr. Font Quer 9-11
08038 Barcelona
Telèfon: 93 423 5793 / Fax: 93 423 61 52
residencia3P@fhspereclaver.org
42 photos · 1,463 views