new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Bernat pescaire - Garza real - Grey Heron (Ardea cinerea) 2 | by fturmog
Back to photostream

Bernat pescaire - Garza real - Grey Heron (Ardea cinerea) 2

El bernat pescaire és un ocell de gran tamany que fa 90 cm d'alçada i prop de 150 cm amb les ales obertes.

Té el plomatge de color gris al cap i al dors; té taques negres al coll i té el ventre blanc.

El bec és llarg i de color groguenc; el coll és allargat i li permet capturar peixos fàcilment.

Les potes també són llargues i de color groguenc.

Menja peixos, granotes, crancs, rèptils, rates, insectes, pollets d'altres ocells i fins i tot alguns vegetals.

Fa el niu amb branques i trossos vegetals en arbres de ribera o entre els canyissars dels aiguamolls.

La femella pon 3 o 4 ous de color blavós i els cova durant 4 setmanes; després neixen els pollets que romanen al niu durant unes 7-8 setmanes.

Viu en zones aquàtiques com els rius, els estanys i els aiguamolls.

S'està quiet durant llargues estones dins de l'aigua, a la vora o sobre una branca esperant veure alguna presa.

Altres vegades camina lentament amb el bec cap a baix preparat per llençar-lo amb força i capturar algun peix.

Vola amb força movent lentament les ales; quan vola té el coll recollit entre

les espatlles, les ales corbades i les potes estirades.

És un ocell molt comú i fàcilment identificable durant la tardor i l'hivern. Cap al març emigra cap a l'Europa central.

 

La garza real es un pájaro de gran tamaño que mide 90 cm de altura y cerca de 150 cm con las alas abiertas.

Tiene el plumaje de color gris en la cabeza y en el dorso; tiene manchas negras en el cuello y tiene el vientre blanco.

El pico es largo y de color amarillento; el cuello es alargado y le permite capturar peces fácilmente.

Las patas también son largas y de color amarillento.

Come peces, ranas, cangrejos, reptiles, ratas, insectos, pollitos de otros pájaros e incluso algunos vegetales.

Construye el nido con ramas y trozos vegetales en árboles de ribera o entre las plantas de las marismas.

La hembra pone 3 o 4 huevos de color azulado y los incuba durante 4 semanas; después nacen los pollitos que permanecen en el nido durante unas 7-8 semanas.

Vive en zonas acuáticas como los ríos, los estanques y las marismas.

Se está quieto durante largos ratos dentro del agua, en la orilla o sobre una rama esperando ver alguna presa.

Otras veces camina lentamente con el pico hacia abajo preparado para lanzarlo con fuerza y capturar algún pez.

Vuela con fuerza moviendo lentamente las alas; cuando vuela tiene el cuello recogido entre los hombros, las alas curvadas y las patas estiradas.

Es un pájaro muy común y fácilmente identificable durante el otoño y el invierno. Hacia marzo emigra hacia Europa Central.

1,650 views
1 fave
4 comments
Uploaded on May 18, 2008