Од Букурешт до Преспа
10.02.2020, Даут Пашин Амам
fosm.mk/publikaciie/
Промоција на книгата
„Од Букурешт до Преспа
Сведоштва на едно време
Македонија 2008 - 2018“
95 photos · 273 views