Долгиот пат до правдата
Промоција на осмата анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“, преку која се врши анализа на правните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во Република Македонија и нивната перцепција за правичноста на правниот систем.
Се дебатираше за проблеми со домување, проблемите на потрошувачите, финансиски проблеми, проблеми од областа на вработувањето, проблеми со услуги и трансфери од јавниот сектор, образовни проблеми, проблеми поврзани со партнерите и децата, здравствени проблеми, дискриминација, проблеми со полицијата и многу други проблеми кои потекнуваат од лошата импленетација на законите.
18.10.2013 г., Скопје

vozivo.mk/pravnite-potrebi-dolgiot-pat-do-pravdata/
104 photos · 370 views
1