new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Catedral de la Seu d'Urgell 38 | by Fèlix González
Back to photostream

Catedral de la Seu d'Urgell 38

És l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya, considerada un exemplar únic dins el romànic català per les seves característiques italianitzants. Les obres de construcció van ser iniciades el 1116 pel bisbe Sant Ot. A la mort d’aquest, al 1122 les obres van avançar lentament i no va ser fins l'arribada del bisbe Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcció rebé un impuls decisiu. L'any 1175 es feu una contracta amb Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), per la qual aquest es compromet en un termini de 7 anys a cloure les voltes, aixecar els campanars una filada per damunt d'elles i acabar el cimbori.

La catedral té planta basilical de tres naus tallades per un transsepte que en sobresurt pels costats. Als extrems s'inicien dues torres poderoses que queden truncades, si s'haguessin construït s'avindrien amb les dues torres de la façana i el cimbori que tampoc està acabat.

El claustre es troba situat al costat meridional de la catedral. Afecta un pla lleugerament rectangular, quasi quadrat, i consta d'una sola filera de columnes en cada galeria acabada per pilars als angles, l'amplada de cada ala és d'uns 4 metres i la coberta és de fusta ben motllurada. Les arcades tenen els voravius arrodonits i s'allotgen sota arquivoltes amb cantells escociats decorats amb boles que arrenquen de les impostes. Part del claustre es va enderrocar l'any 1603, concretament la galeria oriental i es va substituir per grans ares de pedra, formant unes grans arcades d'estil neoclàssic amb arcs de mig punt.

El claustre és una de les construccions característiques de les catedrals romàniques molt similar al que tenien els monestirs de la mateixa època, format per quatre galeries i normalment situat a la part meridional del temple, com passa a la catedral de la Seu d'Urgell. Presenta aquest espai, construït a principis del segle XIII, una planta lleugerament trapezoïdal, amb el tancament de les seves galeries per mitjà d'arcades formades sobre una sola filera de columnes i amb pilars en els seus angles, l'amplada de cada ala és de prop de quatre metres i coberta amb sostre de fusta. Els arcs són de forma arrodonida amb la decoració de mitges esferes igual que les que presenten totes les columnes de l'interior de la catedral. De les galeries que es conserven només tres són originals romàniques, la quarta galeria va ser derruïda en 1603 i es va reconstruir en un estil completament diferent, amb set arcs amb pilars quadrats sense decoració. Els 51 capitells que es conserven de la part romànica tenen una clara influència de l'escola escultòrica del Rosselló, esculpits en granit amb temes ornamentals i figuratius de temàtica molt diversa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Es la única catedral íntegramente románica de Cataluña, considerada un ejemplar único dentro del románico catalán por sus características italianizantes. Las obras de construcción fueron iniciadas en 1116 por el obispo San Odón. A la muerte de éste, en 1122 las obras avanzaron lentamente y no fue hasta la llegada del obispo Arnau de Preixens (1167-1195) que la construcción recibió un impulso decisivo. En el año 1175 se hizo una contrata con Ramon Llambard (Raimundus Lambardus), por la cual éste se compromete en un plazo de 7 años en concluir las vueltas, levantar los campanarios una hilada por encima de ellas y terminar el cimborrio.

La catedral tiene planta basilical de tres naves cortadas por un transepto que sobresale por los lados. En los extremos se inician dos torres poderosas que quedan truncadas, si se hubieran construido harían juego con las dos torres de la fachada y el cimborrio que tampoco está terminado.

El claustro es una de las construcciones características de las catedrales románicas muy similar al que tenían los monasterios de la misma época, formado por cuatro galerías y normalmente situado en la parte meridional del templo, como ocurre en la catedral de la Seo de Urgel. Presenta este espacio, construido a principios del siglo XIII, una planta ligeramente trapezoidal, con el cerramiento de sus galerías por medio de arcadas formadas sobre una sola hilera de columnas y con pilares en sus ángulos, la anchura de cada ala es de cerca de cuatro metros y cubierta con techumbre de madera. Los arcos son de forma redondeada con la decoración de medias esferas igual que las que presentan todas las columnas del interior de la catedral. De las galerías que se conservan solo tres son originales románicas, la cuarta galería fue derruida en 1603 y se reconstruyó en un estilo completamente diferente, con siete arcos con pilares cuadrados sin decoración. Los 51 capiteles que se conservan de la parte románica tienen una clara influencia de la escuela escultórica del Rosellón, esculpidos en granito con temas ornamentales y figurativos de temática muy diversa.

 

2,016 views
2 faves
8 comments
Taken on May 23, 2012