Hansel 's Gretel agus Fèill Mhòr na Fuine - Inbhir Pheofharain
Taisbeanadh den dealbh-chluich Nollaig aig Fèisean nan Gàidheal a ghabh àite aig Acadamaidh Inbhir Pheofharain air Dihaoine 9 Dùbhlachd le sgoilearan bho Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Bun-sgoil Bruach na Muilne agus Bun-sgoil Ulapuil anns an luchd-amhairc.
Dealbhan le Euan Wetherspoon
www.ewphoto.co.uk
18 photos · 31 views