new icn messageflickr-free-ic3d pan white
The 38th Pesta Hoki USM Penang International 2011 | by mohd fahmi husen
Back to album

The 38th Pesta Hoki USM Penang International 2011

Tengku Mahkota Ismail Sports School : Azhad Akmal

Seko­lah Sukan Malaysia Ban­dar Penawar telah siap dib­ina pada bulan Dis­em­ber 1997 dan telah mem­u­lakan operasinya pada 18 Jan­u­ari 1998. Bilan­gan kak­i­tan­gan pada ketika itu hanya 20 orang guru dan juru­latih serta 4 orang kak­i­tan­gan sokon­gan. Pada tahun 1998, sera­mai 143 orang atlet pela­jar telah mendaf­tar. Bilan­gan pela­jar bertam­bah dari tahun ke tahun. Kap­a­siti mak­si­mum pela­jar yang mampu dita­m­pung oleh SSBP adalah 600 orang. Jenis sukan yang mula diperke­nalkan di sini adalah adalah hoki, sepak takraw, gim­nas­tik, gim­rama, renang, ter­jun, bola sepak dan bowling.

 

Pada 16 April 2011, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail ibni Sul­tan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor telah berke­nan meras­mikan seko­lah ini dan men­je­na­makan sem­ula seko­lah ini den­gan nama Seko­lah Sukan Tunku Mahkota Ismail. Sehingga kini ter­da­pat 16 jenis sukan yang ditawarkan di seko­lah ini.

 

921 views
1 fave
0 comments
Taken on December 17, 2011