Kartuizerklooster, Herne

  Prev Next

  Het Kartuizerklooster van Herne is het oudste in de Nederlanden en is in 1314 gebouwd in opdracht van Walter II, heer van Edingen. In 1580 werd het klooster door Ninoofse protestanten geplunderd en in brand gestoken. Het nog bestaande gastenkwartier en de tiendenschuur werden herbouwd in het begin van de 18de eeuw. In 1783 werd het op bevel van Jozef II opgeheven en nadien verkocht. Nu resten nog de priorij met poort (1716), een langsschuur (1705) en enkele vroegere aanhorigheden langs het Oud Klooster.

  De bakstenen langsschuur dateert uit 1705 en is het enige overgebleven bedrijfsgebouw van het oude klooster. Het plaatselijk gebruik van natuursteen o.m. langs beide zijden van de inrijpoort, getuigt van de hoge ouderdom van dit religieuze gebouwencomplex.

  De relicten van het klooster werden in 2003 beschermd als monument. De site vormt ook een beschermd dorpsgezicht.

  Foto: Tijl Vereenooghe

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts