Frivillige dokumenterer forholdene i norske pelsfarmer
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge & Nettverk for dyrs frihet

Informasjon: www.forbypels.no
44 photos · 376 views