Dětský den v Oldřišověnew album
Hastrmani, plavčíci, vodníci, námořníci, mořské pany a jiné pohádkové bytosti jste mohli potkat na kouzelném dětském dnu, který se konal v malebném prostředí zámeckého parku v Oldřišově.
Děkujeme za milé pozvání sdružení maminek Rozárky, o.s., perfektnímu publiku a šikovným malým žonglérům, kteří si po našem vystoupení mohli vyzkoušet vše možné, a že jim to šlo na JEDNIČKU!
19 photos · 42 views