• Mắt bà cụ sáng quá :D - MUN lang thang
 • A wonderfully weathered face that probably holds more stories than flickr has photos. Amazing focus! - Paradox-Pictures
 • đói lòng ăn hạt chà là, để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng... - Dieu.Nguyen
 • Con đi trăm núi ngàn khe
  Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
  Con đi đánh giặc mười năm
  Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. - Dieu.Nguyen
 • Notes hay quá. Cám ơn Dieu nhiều... :)
 • Thanks...
 • Sáng thiệt nhỉ...

The Old Lady

Newer Older

Featured on:
- photo tuts+
- photofacts

Flickr Explored - Highest position: 312 on Thursday, November 13, 2008

Dani Morell, fateless_gypsy, and 373 other people added this photo to their favorites.

View 20 more comments

 1. Massimo De Dominicis 37 months ago | reply

  Questa fotografia è stata nominata/This photo has been nominated LA PERLA NERA DI QUESTA SETTIMANA / THE BLACK PEARL OF THIS WEEk 2. A.artoul photography 37 months ago | reply

  etrnal woman, reminds me of the eternal ef 135m f2 ? am i correct ?

 3. behind viewfinder [deleted] 36 months ago | reply

  amazing shot
 4. * Hazman Zie * 36 months ago | reply

  a fine portrait.

 5. Sonja Blanco 34 months ago | reply

  Wonderful capture!

 6. PaddyRagz 34 months ago | reply

  She is such a cutie pie.. hugs .. so much diginity my grand ma...

 7. Nicole's Diary [deleted] 33 months ago | reply

 8. Marie-Alexandra Janssens 33 months ago | reply

  WAW !! I love it !! Great pic !

 9. kavogu 32 months ago | reply

  this is really good!

 10. Dragan* 32 months ago | reply


  B&W Invitation

  Please post this shot to: Black & White Gallery

 11. Thuvm 28 months ago | reply

  Anh ơi!

  Bên O2TV (em quen qua chương trình "Giờ chiến thắng ung thư") đang cần làm 1 clip về nụ cười người già để làm chương trình Thọ trong ngày mùng 3 Tết.

  Nếu được, cho em xin ảnh này size lớn nhé!

  Email: thuvm@yahoo.co.uk

  Thanks anh!

 12. 2muchtee 27 months ago | reply

  A smashing shot.

 13. Facedodge 25 months ago | reply

  as b&w old wrinkle photos go, this one is the wrinkliest.

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts