new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Aan de Mooie Nel | by Duevel
Back to photostream

Aan de Mooie Nel

— het ontstaan van de Mooie Nel —

   

Ik zing in huppelend woordenspel

De oorsprong van de Mooie Nel

Ruis dan lieflijk van mijn snaren

Als de golfjes van het Spaarne

Ik stel mij voor het grijs weleer

'n waterplas aan 't Penningsveer

 

Vier paar eeuwen zijn daar heen

Vier paar eeuwen is 't geleen

Toen hier 't Spaarne heen mocht stromen

Door een lustig woud met bomen

't Schoterbos en 't Spaarnwoude

Was een lustige landouwe

 

't Woudgebied was van belang

Rijk aan wild en vogelenzang

Van Oud Meerlen met haar zwanen

Tot aan Houtrijk en Polanen

Liep een boomrijk verre tocht

De oude weg met menige bocht

 

Stel u voor dat grijs weleer

Over 't Spaarne was een veer

Doet de Veerstraat dat niet weten

't pad van die daar Poorters heten

't smalle pad van minder rang

Was van zand, de Anegang

 

Want de stad, 't dient gezeid

Was toen maar een heerlijkheid

't rechtsgebied niet breed gemeten

Zoals 't front nog kan doen weten

Van 't Koperslagersplein

Tot de Waag in font de lijn

 

Met een pont van klein beslag

Ging men over, elke dag

Tussen hutten, weiden, hagen

Werd de weg linksom geslagen

Langs 't bochtige Spaarne voort

Naar dat lustig boomrijk oord

 

Menig dorper op zijn stee

Had er bouwgrond, weide en vee

En men zag er 'n hoge toren

In dat hoog geboomd verloren

Zwaar van bouw, massief en sterk

Waar de huisman ging ter kerk

 

Het waren lieden van belang

Een van vier ellebogen lang

Die de kinderen soms deed krijten

Welbekend als Klaas van Kieten

Die gedurende mis of preek

Door 't hoge kerkraam keek

 

Maar vooral ene boerin

Schoon van leest en hups van zin

Die de harten kon beroeren

Van de Spaarnwouder boeren

Rood van wang en blank van vel

Welbekend als Mooie Nel

 

Maar te met waar blij genot

Komt er wisseling in het lot

Najaarsstorm bracht hoge vloeden

Dijk noch dam die 't land behoedden

Golven kolkten rondom het IJ

Sloopten 't Spaarnewoud erbij

 

En dat woeste golvenspel

Was zo plotseling en zo snel

Meest huislieden vroeg te bedden

Wisten bouw noch vee te redden

Wat men had tot zijn bedrijf

Nauwelijks borgen zij het lijf

 

Menig land werd waterkolk

En het Spaarnwouder volk

Toen 't tot redden zich ging spoeden

Zocht de have, zocht de koeien

Maar 't was luttel evenwel

't vee verdronk met Mooie Nel

 

En Graaf Willem, zeer begaan

Dat zijn land dat uit moest staan

Deed het wilde IJ bedijken

Wijk en Velzen en Santpoort,

Houtrijk, Sloten, enzovoort

 

't Was een vorst, zo kloek en braaf

Nog is 't wapenschild dier Graaf

Die hier sluis en dijk deed bouwen

Voor 't huist Zwanenburg te aanschouwen

Dat door hem werd opgericht

Toen 't Hoog Heemraad werd gesticht

 

Op het stenen wapenschild

Ziet men de arend opgesteld

Willem II had tot bekroning

Van de Paus als Roomse Koning

Hollands leeuw als Hollands vorst

Draagt er de arend op de borst

 

Wat ik rijm is waar en heus

Mooie Nel en Klaas de reus

Spaarnwouders stompe toren

Alles spreekt van 't te voren

Maar het heerlijk Spaarnewoud

Is er nimmer meer aanschouwd

 

Van een huisman die ik vroeg

Met zijn paarden voor de ploeg

Heb ik 't zelver dus vernomen

Ik vind in 't land nog sparrebomen

En 't golfje speelt haar spel

Boven 't graf van Mooie Nel

 

Weet men 't niet of weet men 't wel

Daarom heet dat brede water

met haar kabbelend geklater

Van die dag de Mooi Nel

Lieve dame of mijnheer

Kijk eens aan 't Penningsveer

 

N.J. van Maas

1,173 views
0 faves
3 comments
Taken on July 15, 2011