Varsling av befolkningen (tyfoner)
Foto: Odd Skarbomyr, DSB
6 photos · 767 views