Martin Heidegger – På väg mot språket
På väg mot språket (”Unterwegs zur Sprache”) räknas till ett av de viktigaste arbetena i efterkrigstidens språkfilosofi, estetik och poetik och är ett av de centrala verken i Martin Heideggers sena författarskap. Verket består av en samling essäer där Heidegger försöker att precisera relationen mellan poesi och filosofi, bland annat genom en serie läsningar av de tyskspråkiga poeterna Georg Trakl och Stefan George. Han diskuterar förhållandet mellan sin meditation över språket och de teorier som utvecklats inom lingvistik, cybernetik och informationsteori, liksom det slags språkfilosofi som bygger på logik och meningsteori.

I översättning av Sven-Olov Wallenstein och Ola Nilsson.

Utgivning: 2012.05.04
Format: 132×210×21 mm
Antal sidor: 272
Upplaga: 500 ex.
Bandtyp: Häftad
ISBN 978-91-978913-4-9
8 photos · 168 views