Pär Thörn – Röda Rummet (alfabetisk)
I sin åttonde bok, »Röda Rummet (alfabetisk)», gör Pär Thörn en omläsning av August Strindbergs verk »Röda Rummet» i alfabetisk och kronologisk ordning. En mäktig ljud- och bildvärld framträder som på en och samma gång visar på läsarter som listan, remixen, den konkreta poesin, partituret och den konceptuella konsten. Som få andra verk i den samtida svenska poesin väcker »Röda Rummet (alfabetisk)» frågor om mening och meningslöshet, estetik och ekonomi, om vad vi kan göra efter modernismen och hur vi förhåller oss till språket och traditionen.

Utgivning: 2010-06-02
Format: 160 × 240 mm.
Antal sidor: 228
ISBN 978-91-978913-0-1
13 photos · 444 views