Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra an toàn hàng hải ở Trường Sa

    Newer Older

    Ngày 5/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải ở quần đảo Trường Sa.Đoàn công tác của Bộ GT-VT do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã đi thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa.Cùng đi có lãnh đạo Cục Hàng hải, Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam (VMSS), Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5)…

    dinhlathang.net/bo-truong-dinh-la-thang-kiem-tra-an-toan-...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts