ΣΜΑ 17-9-2016
Στον χώρο του ΣΜΑ Πρίνου, εκεί που δεν προβλέπεται να γίνεται ανεξέλεγκτη ταφή απορριμμάτων, ο Δήμος Θάσου έκανε ακριβώς αυτό. Τώρα ήρθε η φωτιά και έφερε στο φως αυτά τα σκουπίδια.
10 photos · 17 views