Kandinsky en Der Blaue Reiter
Gemeentemuseum Den Haag, februari 2010 t/m 24 mei 2010

In het begin van de 20ste eeuw zette een groep kunstenaars de kunstwereld in München volledig op zijn kop. Met hun expressieve, lyrische schilderijen vol felle kleuren stond Der Blaue Reiter, zoals zij zichzelf noemden, aan de bron van het ontstaan van het expressionisme in Duitsland. Kern vormden de Russische Wassily Kandinsky en zijn geestverwant Franz Marc. Voor het eerst in Nederland toont het Gemeentemuseum Den Haag in het voorjaar van 2010 een groot overzicht van deze expressionistische stroming die zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de moderne kunst. Een groot aantal werken maakte eerder deel uit van de succesvolle Kandinskytentoonstelling in het Guggenheim Museum in New York en het Centre Pompidou in Parijs.


Kandinsky and Der Blaue Reiter
Gemeentemuseum Den Haag, February 2010 - 24 May 2010

In the early 20th century, a group of artists caused a huge furore in the Munich art world. Calling themselves Der Blaue Reiter, the artists produced expressive, brightly coloured, lyrical paintings which were to prompt the development of Expressionism in Germany. The core members of the group were Russian artist Wassily Kandinsky and kindred spirit Franz Marc. Although the group was so important for the later development of modern art, this exhibition at the Gemeentemuseum Den Haag in spring 2010 will be the first major retrospective of its work ever held in the Netherlands. Many of the works were seen earlier as part of the successful Kandinsky exhibitions at the Guggenheim Museum in New York and the Centre Pompidou in Paris.
15 photos · 1,546 views