new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Arne Hendriks - Poultry House, 2012 | by de_buurman
Back to group

Arne Hendriks - Poultry House, 2012

Food Forward

Stroom, Den Haag 2012

 

De presentatie bij Stroom bestaat uit een viertal onderdelen. Er wordt een Speed Crop Balcony geïnstalleerd op een balkon van "oud formaat" gevuld met kleine groenten. Een mens van 50 centimeter kan een grote moestuin houden op het oppervlak van een gemiddeld (huidig) balkon. Immers, de kleine mensen zullen een tijdlang leven in de "ruines" van de steden van de grote mensen. Op het balkon groeien zogenaamde "microgreens", kleine kiemgroenten die eenvoudig en snel te kweken zijn en door hun geconcentreerde dosis voedingsstoffen erg gezond zijn. Op een aantal posters in de ruimte is een speculatief onderzoek te zien naar geschikte akkergrond binnen de stadsgrenzen van Den Haag, en de mogelijkheden om vrijgekomen recreatiegroen aan te wenden voor zelfvoorzienende akkerbouw in de stad.

 

Achter de Speed Crop Balcony staat de Somatostatin Zebrafish Farm, een viskwekerij voor zebravisjes. Zebravissen worden veel gebruikt in genetisch onderzoek. Onlangs zijn de eerste zebravissen ontwikkeld met medicinale kenmerken. De zebravissen in de Somatostatin Zebrafish Farm zijn zo gemanipuleerd dat ze een grote hoeveelheid somatostatine bevatten. Somatostatine is een natuurlijk groeiremmend hormoon dat bovendien het ledigen van de maag vertraagt. Door met enige regelmaat een visje uit deze kwekerij te eten wordt zodoende de honger gestild en de neiging om te groeien onderdrukt.

 

In de andere ruimte staat de Sunflower Table, een tafel gebaseerd op een grote rijpe zonnebloem waar vijf kleine mensen omheen kunnen zitten terwijl zij de zaden uit de bloem trekken. Sunflower Table onderzoekt toekomstige mogelijkheden in de relatie tussen mensen en ingrediënten. Hoe verhoud je je tot een banaan of een granaatappel als je 50 centimeter groot bent? Kunnen we ons, met behulp van dit soort objecten als de Sunflower Table, verplaatsen in een toekomstscenario waarin dit werkelijkheid wordt?

 

In zekere zin geldt dat ook voor Poultry House, een onderzoek naar de relatie tussen mens en micro-livestock, kippen in dit geval. Wat voor soort gereedschap hebben we nodig om een kip te bereiden als we 50 centimeter groot zijn? Hoe vangen, slachten en koken we dan een kip? Om deze relatie beter te begrijpen werd er op 22 december 2011 een struisvogeldiner georganiseerd bij Stroom waarbij een struisvogel werd bereid alsof het een kip was. Dit proces werd gefilmd en de film is nu in de expositieruimte te zien in combinatie met een kippenhok en een aantal struisvogel eieren.

  

The presentation at Stroom consists of four parts. A Speed Crop Balcony will be installed on an "old format" city balcony now filled with baby vegetables. A person of 50 centimeters can keep a large vegetable garden on the surface of an average city balcony. After all, the smaller people will live for a long time in the "ruins" of our cities. On the balcony so-called micro greens are growing, tiny sprouts that grow easily and quickly, and contain a very healthy dose of concentrated nutrients. On several posters in the gallery space, a speculative study is outlined that looks for suitable farming grounds within the city limits of The Hague, and the possibilities of using vacant recreational green areas for subsistence farming in the city.

 

Behind the Speed Crop Balcony we find the Somatostatin Zebrafish Farm, a fish farm for zebra fish. Zebra fish are widely used in genetic research. Recently the first zebra fish has been developed with medicinal properties. The zebra fish in the Somatostatin Zebrafish Farm are manipulated in such a way that they contain large amounts of somatostatin. Somatostatin is a natural growth-reducing hormone that also delays digestion. By regularly eating a fish from this farm, one suppresses both hunger and the tendency to grow.

 

In the adjoining room we find the Sunflower Table, a table based on a large mature sunflower that can accommodate five small persons who can sit around the table while they pull the seeds from the flower. Sunflower Table explores future possibilities in the relationship between people and ingredients. How do you relate to a banana or a pomegranate when you are 50 centimeters tall? And can we, by means of objects such as the Sunflower Table, be transported into a future scenario in which this has become a reality?

 

In a sense this is also what the Poultry House aims at. This project investigates the relationship between man and micro-livestock, chickens in this case. What kind of tools do we need to prepare a chicken? How do we capture, slaughter, and cook a chicken when we are 50 centimeters tall? To better understand this relationship, we organized an Ostrich Dinner on December 22, 2011 at Stroom where an ostrich was prepared as if it was a chicken. This process was filmed and the film is now shown in the exhibition space alongside a chicken coop and ostrich eggs.

1,433 views
1 fave
0 comments
Taken on January 18, 2012