DK Adventures - Mount McKinley, Alaska
הר מקינלי שבאלסקה הוא ההר הגבוה ביותר ביבשת צפון אמריקה. מבסיס ההר ועד לפסגה, מקינלי הוא ההר הגדול ביותר בעולם ומכאן אולי גם שמו "דנאלי" שפירושו "הגדול", כפי שכינו אותו האינדיאנים ילידי המקום.

מיקומו הצפוני של ההר באלסקה, ארצות הברית בשילוב עם גובהו 6194 מטר, הופך את מזג האוויר סביבו לקיצוני ביותר. טמפרטורות של מינוס 60 מעלות נמדדו על ההר והופכות את הטיפוס למסוכן ביותר. בנוסף, עקב מיקומו הצפוני דלילות האוויר גבוהה יותר והופכת את הטיפוס ואת הסכנות הקשורות במחלות גובה לחמורות יותר.

בצד הסכנות והקשיים, מקינלי הוא אחד ההרים היפים בעולם השוכן באזור נידח ויפיפה שבו דובי גריזלי, דובים חומים וטבע פראי מקיפים אותו.
12 photos · 229 views